Farklı Bitkileri Toplama ve Kurutma Yöntemleri

Suyosunlari

         a)Tatlı suyosunları: Bunları toplamak için ağzı vidalı plastik şişeler kullanılmalıdır. Plankton organizmalar plankton ağı ile sudan çıkarılarak yoğunlaştırılırlar. Plankton ağları perlon kumastan yaıilmalıdır. Fitoplankton ağı için hafif seyrekleştirilmiş aralıklı örgüden yapılmış ince tül kullanılır. Bu tülün örgü aralıkları yaklaşık 56–75 mikron olmalıdır. Mikroskobik olan bu organizmalar çeşitli yöntemlerle preparat haline getirilerek uzun süre saklanabilirler (Saya ve Mısırdalı, 1982).

Tatlı suyosunları ve tuzu giderilmiş deniz yosunlari yaklasık 2-3 cm kadar musluk suyu ile doldurulmuş yassı, çukur bir kaba (Örnegin; fotograf banyo kabı) bırakılır. Daha sonra yosunun üzerindeki yabancı maddeler (kir, diger suyosunları, kabuklular ve böcekler vs.) temizlenir. Karton bir levha, yassı ve sağlam bir alt levhası ile birlikte suyosununun altına sürülür. Suyosununun taban kısmı aşağıda olacak sekilde karton üzerine çekilir. Su altında iken dal kısımları doğal durumlarına en yakın şekle getirilerek düzeltildikten sonra karton, alt levhası ile birlikte sudan çıkarılır. Sudan çıkarılan su yosunları havada biraz kurumaya bırakıldıktan sonra filtre kağıdı arasında hafif basınç altında mümkün olduğu kadar çabuk bir sekilde kurutulur, aksi halde kararır. Daha sonra etiketlenerek saklanırlar.

b) Deniz yosunları: Deniz yosunları çekme kancaso ile veya elle toplanarak tatlı su ile doldurulmuş bir kabın içine konur. Çünkü suyosunlarının üzerindeki tuz, kurutma esnasında kristalize olarak mantarlaşmayı kolaylaştıracağından bunların tatlısuyla eritilmeleri gerekmektedir. Tuzu giderilmiş suyosunları kurutularak karton üzerine tespit edilir. Birçok suyosununun sümüksü hücre zarları bulunduğundan kurutma esnasında karton üzerine kolayca yapışırlar.

 

 

Mantarlar    

Mikroskobik mantarlar (funguslar) üzerinde yaşadığı ortam parçasıyla birlikte toplanır. Bu  aşamada spor yataklarını ve spor oluşumlarını tamamlamış olmalarına dikkat edilmelidir. Funguslar toplandıktan sonra kutu veya cam kaplar içinde kuru halde saklanırlar.

Şapkalı mantarlar ise bir çakı vasıtasıyla topraktan sökülür. Bu mantarların tayininde spor renkleri de önemli olduğundan sporlar beyaz bir kağıt üzerinde toplanırlar. Bunun için mantarın şapka kısmı kesilerek beyaz kağıt üzerine konulur. Bir gün sonra kağıt üzerine düşen sporlar toplanırlar. Dolayısıyla bu mantarlardan en az iki örnek toplamak gerekir. Bu örneklerden biri herbaryum örneği halinde saklanır. İkincisi spor elde edilerek teshiste faydalanmak amacıyla kullanılır (Saya ve Mısırdalı, 1982).

Sapkali mantarlar ya % 70'lik etil alkol veya % 4'lük formal eriyigi içine konularak ya da dondurma - kurutma yöntemi ile kurutularak cam kaplar içinde saklanir. Dondurma-kurutma yönteminde kurutmayi hizlandirmak amaciyla, mantar ince nelerle delinir. Daha sonra kutu içine serilerek dondurma aletinde kurutulur ve saklanır. Mikroskobik olan funguslarda da aynı yöntem uygulanabilinir.

 

Likenler ve Karayosunları

Likenler ve karayosunları, üzerine gerekli bulguların yazıldığı mektup zarfları veya özel olarak hazırlanan zarflar içine konularak saklanırlar. Odun ve kabuk üzerinde yaşayan likenler ve karayosunları bir çakı vasıtasıyla çıkarılarak toplanırlar. Taş üzerinde yaşayan kuru likenler ise çekiç ve kalem keski ile çıkarılarak toplanırlar. Taş üzerindeki nemlenmiş likenler çakı ile çıkarılabilinir. Kırılabilen likenler yumuşak kağıtlara sarılarak taşınırlar. Zarf içine konan liken ve karayosunları etiketlenir ve herbaryum kartonları üzerine yapıştırılarak saklanırlar.

 

Egreltiotları ve Tohumlu Bitkiler

Egreltiotları ve tohumlu bitkiler mümkün olduğu kadar zarar görmemiş kök, çiçek, yaprak, meyve ve tohumlarıyla birlikte toplanmalıdırlar. Korunmaya alınmış bitkilerin ancak fotografları çekilebilir. Bunlar toplanmamalıdırlar. Zira bunlar az bulunan kaybolmaya yüz tutmuş veya endemik bitkilerdir (Saya ve Mısırdalı, 1982).