Kongre, Sempozyum, Çalıştay

INTERNATIONAL WORKSHOP     

 SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE FIELD OF PLANT DIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY BETWEEN TURKEY AND GERMANY 

PDPB-2014 September 25-27,  2014

 

Artvin Çoruh Üniversitesi ev sahipliğinde Bitki Çeşitliliği ve Biyoteknoloji odaklı Uluslararası Çalıştay yapıldı. Bu Çalıştay; “2014 Türk-Alman Bilim Yılı” çerçevesinde, “2223-D-İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği” programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Başkanlığını Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu’nun yaptığı Uluslararası Çalıştay’ın Düzenleme Kurulu’nda Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özalp (Başkan Yardımcısı), Uzm. Hayal Akyıldırım Beğen (Raportör), Arş. Gör. Güven Aksu ve Arş. Gör. Emrah Yüksel (Üye) görev almışlardır. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim dalı ve  Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu (ARTH) tarafından organize edilen 'Bitki çeşitliliği ve Biyoteknoloji Alanında Türkiye ve Almanya Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği' isimli Uluslararası Çalıştay 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde, 100'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uluslararası çalıştayda Almanya'dan 8 ve Türkiye'den 10 olmak üzere 18 davetli konuşmacı sözlü sunum yaptı.

Çalıştaya Almanya'dan: Prof. Dr. Reiner FINKELDEY (Georg-August Universitesi, Göttingen), Prof. Dr. Jacobsen HANS-JOERG (Leibniz- Hannover Üniversitesi), Prof. Dr. Dietmar QUANDT( Bonn Universitesi, Bonn), Prof. Dr. Ingo SCHNEIDER (Botanic Garden of Potsdam Universitesi, Postdam), Prof. Dr. Joachim SCHIEMANN (Julius Kühn-Enstitüsü, Braunschweig), Dr. Klaus EIMERT (Geisenheim Universitesi, Geisenheim), Dr. Doerte HARPKE (Leibniz Bitki Genetik Araştırmaları Enstitüsü, Gatersleben), Dr.Gerald PAROLLY (Freie Universitesi, Berlin) katılmışlardır. Türkiye'den ise: Prof. Dr. Zeki KAYA (Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Ankara), Prof. Dr. K. Hüsnü Can BASER (Anadolu Universitesi, Eskişehir), Prof. Dr. Şule ARI (Istanbul Universitesi, Istanbul), Prof. Dr. Ünal AKKEMİK (İstanbul Universitesi, İstanbul), Prof. Dr. Atalay SÖKMEN, Prof. Dr. Münevver SÖKMEN (Karadeniz Technik Universitesi, Trabzon), Prof. Dr. Gökhan ABAY (Çankırı Karatekin Universitesi, Çankırı), Prof. Dr. Coşkun TEZ, Doç. Dr. Cem VURAL( (Erciyes Universitesi, Kayseri), Prof.Dr. Gazi GÖRÜR (Niğde Universitesi, Niğde), Doç. Dr. Aşkın AKPULAT (Cumhuriyet Universitesi, Sivas) ve Doç. Dr. Omer KOZ (Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa) sözlü sunumlarıyla katılmışlardır.

Bu Uluslararası Çalıştay'da; “Türkiye’deki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanlarına Göre İncelenmesi”, “Bitkilerin Genetik Çeşitliliği Üzerinde İnsan Etkileri”, “Artvin’deki Bitki Çeşitliliği ve Temel Tehditler”, “Nadir Bitkilerin Korunmasında BotanikBahçelerinin Rolü”, “Bitki Gen Bankalarının Oluşturulması”, “Bitki DNA Barkodlama Çalışmaları”, “Bitkilerde Gen Transferi ve Tarımda Uygulama Alanları”, “Türkiye’nin Biyoçeşitliliği”, “Genetik Araştırma Merkezlerinin Bitki Bilimindeki Rolü”, “Dendrokronoloji” ve “Yeni Genom Düzenleme Teknikleri Kullanarak Hassas Bitkilerin Islahı” gibi bitki çeştliliği ve bitki biyoteknolojisi alanlarında sunumlar gerçekleştirilmiştir.2014-Küresel Biyoteknoloji raporuna göre; Küresel Biyoteknoloji endüstrisinin sektörel değeri 792 milyar dolara ulaşmıştır. Bu sektördeki firmaların 2013 yılı gelirleri 99 milyar dolar civarındadır. 179.000 kişinin istihdam edildiği biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısı 616’ya ulaşmıştır. Biyoteknoloji sektöründeki en büyük payı Amerika almaktadır. Yine 900 milyar dolara ulaşan Küresel İlaç sektöründeki Biyoteknolojik ilaçların payı 250 milyar dolara ulaşmıştır. Biyoteknoloji sektörü, son dönemlerde, özellikle son 25 yılda, birçok ülke ekonomisinin itici gücü haline gelmiştir. Görülüyor ki biyoteknolji alanında ve özellikle biyoteknolojik ilaç üretimi konusunda AR-GE yatırımları yaparak uluslararası rekabette öne çıkmak şarttır.Türkiye’nin bitkisel tür çeşitliliği açısından en zengin 3. ili olan Artvin’de bu kapsamda bir çalıştayın gerçekleştirilmiş olması oldukça anlamlıdır. Bitki Biyoteknolojisi kullanılarak Artvin ilinin zengin biyoçeşitliliğinden yararlanarak sürdürülebilir, düşük maliyetli, yüksek katma değerli ürünler elde edilmesi oldukça önemlidir. Çalıştay sonuç bildirgesinde yer verilen projelerin Artvin ilinde gerçekleştirilmesi durumunda Bitki Biyoteknolojisi konusunda bölgeye ve Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.Çalıştaya; Artvin Valiliği, Artvin Belediye Başkanlığı, Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Artvin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından destek verilmiştir.Çalıştay Sonuç Bildi rgesinde; Artvin için birçok proje önerisi fikri ortaya konuldu. Almanya’dan 8, Türkiye’den 28 olmak üzere toplam 36 katılımcının görüş ve önerileri doğrultusunda ortaya çıkan fikir ve öneriler Çalıştay Sonuç Bildirgesinde yer almaktadır.