Herbaryum Örneklerinin Etiketlenmesi

Herbaryum Örneklerinin Etiketlenmesi

Toplanıp preslenmiş materyalin devamlı kullanılabilmesi için etiketlenmesi şarttır. Burada bilimsel isimleri kullanmak gerekir. Zorunlu olmamakla birlikte Autor (Yazar) isimlerinin etikete konulması önerilir. Örneğin; Bellis perennis L. (Koyun gözü) ‘deki L.: Linne'nin bas harfinde olduğu gibi Autor ismi de bitkinin ilmi isminin yanında verilir. Eğer bir bitki için iki isim geçiyorsa geçerli olan isimden sonra basa Sinonim yazılıp parantez içerisinde verilir. Örneğin Cirsium arvense (L.) Scop. (Köygöçüren)'un Sinonimi Serratula arvensis L.'dir (Davis, 1975).

Etikette mümkün olduğunca bitkinin toplandığı yer hakkında bilgi verilmelidir. Cam tüplerdeki tohum koleksiyonlarında etiket çok küçük tutulmalıdır. Sadece bilimsel isim ve düzenleme numarası yazılabilir. Etiketler için beyaz ve iyi bir kağıt seçilmelidir. Okunaklı bir yazı, koleksiyona dış görünüş itibariyle iyi not verir. Yazımda uygun bir daktilo da kullanıla bilinir.

Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü zamanla yazılar silinir. Yazım işinde yazı şablonu da kullanılabilinir. Etiketi yapıştırmak için reçine yapıştırıcı kullanılmalıdır. Zamk veya kola kullanılmamalıdır.

Akıcı preparatlarda etiket, kaplama koruyucu bir yapıştırıcı ile korunmalıdır.

Bitki örnekleri kartonlara tutturulup, kaydedilen bilgiler etikete yazılır ve sonra kartonun sağ alt kösesine yapıştırılır.

Etiketler değişik ölçülerde olmakla birlikte en çok kullanılanlar 5 x 8; 7,5 x 12,5 ve 11 x 13 cm ölçülerinde olanlarıdır.