Lisans Öğrenciler- Tez

 

Lisans Öğrencileri Tez


Merve ATEŞ

Tez Adı:BİTKİ MATERYALLERİNİN HERBARYUM TEKNİĞİNE GÖRE HAZIRLANMASI: ARTVİN HERBARYUMU (ARTH) ÖRNEĞİ

Özet:

Belli kurallara göre toplanıp belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş, bilimsel araştırmalara ışık tutan örnekler biyoloji, orman, tıp, eczacılık, ziraat, arkeoloji, gıda ve birçok konuda çalışacaklara bir danışma ve dokümantasyon merkezi olabilmektedir. Bu tip çalışmalarda gerekli olabilecek bitkileri yılın her mevsimi bulmak mümkün değildir. Toplanmış olan bir bitkinin olumsuz şartlar sonucunda tekrar aynı lokalitede bulmakda mümkün olmayabilir. Bu nedenlerden dolayı, bitkilerin birçok toplama ve kurutma yöntemleri ile herbaryumları oluşturulur.Herbaryum cansız bitkiyi doğada doğru bir şekilde toplayıp, tüm canlı özelliklerini koruyarak kurutup koleksiyon oluşturulmasıdır. Herbaryum yapmanın amacı çalışan kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak bitkiyi tanımak, bitkinin varlığını kanıtlamak, bitkiye ulaşılmasının mümkün olmadığı zamanlarda elde hazır materyal bulunmasını sağlamak, bir alanın florasını ortaya koyup tehlike altında bir bitki varsa onun korunmasını sağlamaktır. Sağlıklı bir herbaryumun oluşturulması için toplama, teşhis ve herbaryum tekniklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yapılan çalışma doğayı tahrip etmekten başka bir şey olmayacaktır.                                                                                                            Anahtar Kelimeler: flora, herbaryum, teşhis, bitki,orman,doğa


Nurdan GÜNGÖR

Tez Adı:

Özet:


Cahide BORAN

Tez Adı:ERDEMLİ İLÇESİ (MERSİN) TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ

Özet:

Bu çalışma, 2013-2014 yılları arasında Mersin ili Erdemli ilçesinde doğal yayılışa sahip 248 adet bitki taksonundan tıbbi ve aromatik özelliğe sahip olanların belirlenmesi ve yöre halkı tarafından bilip bilinmediğinin tespiti  amacıyla yapılmıştır.‘ Erdemli İlçesi (Mersin) Tıbbi ve Aromatik Bitkileri’ adlı bu çalışma Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü’nde Lisans Bitirme Tezi olarak hazırlanmıştır.


Gözde DOYURAN

Tez Adı:

Özet:

Bu çalışma, 2013-2014 yılları arasında, Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu (ARTH) bünyesinde bulunan bitki örneklerinin sayısal ve oranal olarak değerlendirilmesi ve ayrıca herbaryum materyallerinin gerek hazırlanması gerekse dolaplara yerleştirilmesinde kullanılan metodların ortaya konması amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışma sonucunda ARTH bünyesinde kayıt işlemi tamamlanmış 123 familya, 518 cins, 1626 türe ilişkin 5265 bitki örneği olduğu tespit edilmiştir.

Herbaryum örneklerinin ilere göre dağılımı dikkate alındığında;  Artvin ilinden 3993 takson, Ardahan ilinden 851 takson, Kars ilinden 347 takson, diğer illerden ise 74 takson olarak sıralanabilir. 


Caner DURSUNOĞLU

Tez Adı:

Özet:


Ali ALTUN

Tez Adı:

Özet: