Preslemede Dikkat Edilecek Hususlar

Preslemede Dikkat Edilecek Hususlar

1. Kurutma kağıtları arasına yerleştirilen bitki örneklerinde, yaprakların alt ve üst yüzeyleri görülebilmeli ve üst üste yığılmadan açarak yerlestirilmelidir. Bu amaçla, üst üste binmiş bitki kısımları, aralarına sokulan filtre kağıdı parçaları ile birbirlerinden ayrılırlar.

2. Örnek üzerindeki yapraklar çiçekleri örtmemelidir.

3. Çiçekleri çan ve boru seklinde olan öneklerde, çiçeklerden bazıları uygun bir bıçakla kesilip açılmalı ve çiçek organları görülebilir sekilde yerleştirilmelidir.

4. Preslenecek bitki örneğinde kopmus olan çiçek, tohum, meyve ve diğer küçük parçalar kağıt torbalara konularak, asil örnekle birlikte preslenmelidir.

5. Kurutma kağıdı ve pres boyutlarından büyük bitki örnekleri V, W, N seklinde kıvrılarak prese yerleştirilmelidir.

6. Soganlı bitkilerin toprakaltı kısımları çakı ile ikiye bölünerek, yumrulu olanlar ise yumruları birkaç yerden iğne ile delinerek veya kaynar suya batırılarak yumrudaki nişastanın dışarı çıkması sağlandıktan sonra pres altına alınmalıdır.

7. Kolay kuruyan bitkilerde (çayirlar) ince ara tabaka kullanılır ve presin baskı gücünden tamamen yararlanilir. Ancak pres çok ince olmamalıdir. Yoksa baskı zayıf kalır.

8. Özsuyu zengin olan bitkilerde ara tabakalar birkaç saat sonra değiştirilmeli, filtre kağıtları da yenilenmelidir.

9. Hassas bitkilerde ilk 24 saat içinde ara tabakanın değişiminin 3 defa yapılması yararlıdır. Daha sonra günlük olarak değiştirilir. Bunu takiben her iki üç günde bir değiştirilir.

10. Kalın gövdeli bitkilerde kurutma kağıtları parçalar halinde kesilerek yaprak ve çiçeklerin üzerine yerleştirilir. Aksi halde bitkinin gövdesi kalın, yuvarlak ve çiçekler ince olduğu için gazete kağıdına tam değmez ve kurutma sırasında buruşurlar.