Örneklerin Toplanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Örneklerin Toplanmasında Dikkat  Edilecek Hususlar

1. Herbaryum örnekleri yağışız, kuru ve güneşli havada alnmalıdır. Çünkü uygun olmayan hava sartlarında alınan örneklerin korunması zordur.

2. Bitki örnekleri, üzerinde çalışılabilecek büyüklük ve sayıda alınmalıdır.

3).Toprak altı kısmı çamurlu olmamalıdır. Eğer çamurlu ise yıkandıktan sonra kurutulmalıdır.

4). Hastalık ve böcek zararı olmamalıdır.

5). Soğanlı ya da yumrulu ise bu organlar bitkiden ayrılmalıdır. Aksi halde bitki bu organlardaki depo besinlerini kullanarak gelismeye devam edebilir.

6). Çiçeksiz bitkilerin örnekleri (Equisetum spp. ) mutlaka spor üreten organlarıyla birlikte toplanmalıdır.

7). Bitkinin tüm karakteristik organlar ile birlikte örneklenmesi sağlanmalıdır. Bu durum özellikle bitkilerin toprak altı organlarının da örnekte yer alması için topraktan sökülmeleri zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.Zira, bitkilerin toprakaltı organları; kök, yumru, soğan gibi değişik organlar olusturmakta ve bunlar bitkilerin teshisinde çok defa ayırt edici temel özellikleri vermektedir.Örneğin; kökleri rizom, stolon ve saçak formunda olan buğdaygillerin teşhisinde belirtilen oluşumlar anahtar görevi görmektedirler.

Genellemek gerekirse;

a. Gymnospermlerin (Açık tohumlular) örneklerinde kozalak ve tohumlar bulunmalıdır.

b. Angiospermlerin (Kapalı tohumlular),

-Monokotiledon (Tek çenekli) bitkiler çiçekli ve meyveli olmalıdır.

-Dikotiledon (İki çenekli) bitkilerde ise çiçek bulunmalıdır.

8).Diğer bir husus ise örneklemenin bitkinin değişik gelişme dönemlerinde birkaç defa yapılmasıdır.Böylece çiçeklenme devresinde toplanan bir bitkinin tohum bağlama periyodunda örneklenmesi gerçekleştirelebilir.

9). Herbaryum için toplanan bitki örneklerinin uzun süre saklanabilmesi ve onlardan çok amaçlı yararlanılabilmesi için iyi seçilmiş olmaları gerekir (Seçmen ve Ark., 1995).